Čeština

Mohu se do studie zapojit?

Pokud máte zájem o účast ve studii SPI2, stačí provést tyto tři kroky:

  1. Ověřte si, zda splňujete kritéria studie. Ta hlavní jsou:
  • Věk 18–65 roků
  • Primárně nebo sekundárně progresivní RS
  • Bez výrazného zhoršení (relapsu) v posledních 24 měsících

K zapojení do studie je nutno splnit i další zdravotní kritéria.

  1. Vyplňte předběžný dotazník.
  • Pokud splníte i jeho kritéria, dostanete kontakt na nejbližší centrum studie.
  1. Dostavte se do centra studie – její personál:
  • S vámi podrobněji studii probere a vysvětlí, co by účast v ní pro vás znamenala
  • Objasní možný přínos a rizika zapojení do studie
  • Položí vám řadu otázek a provede lékařské testy k posouzení, zda budete vhodným účastníkem studie

Před zahájením jakýchkoli procedur musíte s účastí ve studii souhlasit a podepsat jeden dokument, tzv. informovaný souhlas pacienta. Tento dokument poskytuje podrobné informace o studii a vysvětluje její rizika a přínos i vaše práva a povinnosti.

Pokud splníte podmínky studie, budete mít zdarma veškerou léčbu související se studií i hodnocený přípravek. Pokud se rozhodnete k účasti ve studii, můžete ji kdykoli ukončit, a to bez udání důvodu.

VYPLŇTE PŘEDBĚŽNÝ DOTAZNÍK

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT?

ZVOLTE CENTRUM STUDIE