polski

Czy mogę dołączyć?

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu SPI2, zrób te trzy kroki:

  1. Sprawdź kryteria. Uczestnicy powinni:
  • Mieć 18 – 65 lat
  • Mieć zdiagnozowane pierwotnie lub wtórnie postępujące SR
  • Nie mieć nowego rzutu choroby w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Uczestnicy muszą spełniać również inne kryteria medyczne.

  1. Przeprowadź przesiew przedkwalifikacyjny
  • Jeżeli wstępnie kwalifikujesz się do badania SPI2, zostaniesz skierowany do najbliższego ośrodka badawczego
  1. Zgłoś się do ośrodka badawczego, w którym członkowie zespołubadawczego:
  • Opiszą dokładniej badanie i wytłumaczą, co oznacza dla Ciebie udział w tym badaniu
  • Dokładnie omówią potencjalne korzyści i zagrożenia związane z udziałem w badaniu
  • Zadadzą Ci pytania i przeprowadzą badania medyczne w celu ustalenia, czy jesteś odpowiednim kandydatem i czy jest to dla Ciebie odpowiednie badanie

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności musisz wyrazić zgodę na badanie i podpisać Formularz Świadomej Zgody. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat badania, w tym informacje o możliwych zagrożeniach i korzyściach oraz o prawach i obowiązkach uczestników.

Jeżeli kwalifikujesz się do udziału w badaniu, badany lek i opiekę związaną z badaniem otrzymasz bezpłatnie. Jeżeli zdecydujesz się na udział w badaniu, możesz wycofać się z niego w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

ZACZYNAMY?

ZNAJDŹ OŚRODEK BADAWCZY