Svenska

Kan jag delta?

Om du är intresserad av att delta i SPI2-studien behöver du bara följa dessa 3 steg:

  1. Kontrollera kriterierna. Deltagare bör:
  • Vara mellan 18 och 65 år gamla
  • Ha diagnostiserats med sekundär eller primär progressiv MS
  • Inte ha upplevt något återfall under de senaste 24 månaderna

Det finns fler medicinska kriterier som måste uppfyllas för att vara lämplig som deltagare.

  1. Utför screening för lämplighet
  • Om denna tidiga screening visar att du kan vara lämplig att delta i SPI2-studien hänvisas du till din närmaste studieklinik
  1. Besök studiekliniken där studieteamet kommer att:
  • Diskutera studien mer detaljerat och förklara vad det skulle innebära för dig att delta
  • Prata igenom eventuella fördelar och risker som studien innebär
  • Ställa frågor och utföra medicinska tester för att fastställa om du är lämplig för studien och att studien är lämplig för dig

Du måste samtycka till och underteckna ett formulär för informerat samtycke innan några procedurer utförs. Detta dokument förklarar studien i detalj, inklusive eventuella risker och fördelar, samt dina rättigheter och skyldigheter.

Om du är lämplig att delta, kommer du att få prövningsläkemedlet och all studierelaterad vård utan kostnad. Om du väljer att delta kan du avsluta studien när som helst utan att ange något skäl.

REDO ATT BÖRJA?

HITTA EN STUDIEKLINIK