Svenska

Vanliga frågor

 1. 1 Varför utförs SPI2-studien?

  Syftet med SPI2-studien är att utvärdera säkerhet och effektivitet av ett prövningsläkemedel hos män och kvinnor med progressiv multipel skleros (MS). Studiens resultat kommer att hjälpa till att bestämma om prövningsläkemedlet är en potentiell behandling för MS som kan gå vidare till granskning för godkännande av tillsynsmyndigheterna.

 2. 2 Vad är prövningsläkemedlet?

  MD1003 innehåller ett vitamin som kallas ‘biotin’. Biotin hjälper kroppen att konvertera föda till bränsle, som används för att skapa energi. Biotin hjälper också nervsystemet att fungera korrekt. Koncentrerade former av biotin har visats reparera nervsystemet, i synnerhet ‘myelin’ – den beläggning som omger och skyddar nervfibrerna som skadas av MS. Forskare tror att MD1003 kan hjälpa hjärnceller att överleva utan myelin och samtidigt stimulera myelinreparation, som kan hjälpa till att återställa funktionen hos personer med MS och reducera eller stoppa dess fortskridande.

 3. 3 Kommer prövningsläkemedlet att ha några biverkningar?

  Alla läkemedel kan orsaka biverkningar. Potentiella och kända biverkningar för MD1003 anges i formuläret för informerat samtycke. Om du upplever något obehag under studien kan du kontakta studieläkaren när som helst och diskutera den bästa lösningen. Din hälsa övervakas kontinuerligt under studien. Studiebehandlingen stoppas om du eller studieläkaren upplever några problem.

 4. 4 Hur vet jag om jag är lämplig att delta i denna studie?

  Ta reda på om du kan delta i SPI2-studien genom att besöka sidan Kan jag delta? Om du uppfyller kriterierna ska du genomföra screening för lämplighet. Om du klarar denna första screening för SPI2-studien hänvisas du till närmaste studieklinik. Vid detta besök ställer läkaren ett antal frågor och utför medicinska tester för att kontrollera om du är lämplig för studien och om studien är lämplig för dig.

 5. 5 Var finns studieklinikerna?

  Det finns cirka 70 studiekliniker som deltar i denna studie, i olika delar av Nordamerika och Europa. Hitta en deltagande klinik nära dig.

 6. 6 Vad händer om jag vill lämna studien i förtid?

  Deltagande i studien är frivilligt. Du kan lämna studien när som helst utan att ange något skäl. Du har rätt till samma vårdstandard som du fick tidigare. Om du beslutar att lämna innan studiens slut bjuds du in till studiekliniken för en slutlig utvärdering.

 7. 7 Behöver jag fråga min vanliga läkare innan jag deltar i denna studie?

  Vi uppmanar dig att informera din vanliga läkare att du deltar i en klinisk forskningsstudie. Det finns vissa läkemedel som du inte får ta när du deltar i studien och din läkare kanske vill kontakta studieteamet (med ditt tillstånd) för att begära mer information.

 8. 8 Måste jag byta läkare?

  Nej. SPI2-studien ger endast kortvarig, studierelaterad vård. Kliniska forskningsstudier ger inte förlängd eller omfattande primärvård. Din familjeläkare kanske vill arbeta tillsammans med studieteamet för att fastställa vilka behandlingar eller läkemedel som är lämpligast för dig. Vid studiens slut kommer ansvaret för din vård att återgå helt och hållet till din vanliga läkare.

 9. 9 Får jag ersättning för mitt deltagande i denna studie?

  Nej du får ingen ersättning för att delta i denna studie. Prövningsläkemedlet och all studierelaterad vård tillhandahålls dock utan kostnad. Utgifter i samband med medverkan i denna studie, t.ex. resor från/till studiekliniken, kan ersättas. Läs i formuläret för informerat samtycke för mer information.

 10. 10 Vem har tillgång till informationen som samlas in under studien?

  Dina personuppgifter (t.ex. namn och adress) är inte tillgängliga för någon som inte är direkt kopplad till denna studie, om du inte har lämnat tillstånd till detta eller om det krävs enligt lag. Sponsorn (företaget som utför studien) kommer inte att ha tillgång till personuppgifter som skickas in till denna webbplats. All information från denna studie kan användas för att publicera resultat. Denna information kommer dock att kombineras med data från andra deltagare och används inte för att identifiera deltagare.

REDO ATT BÖRJA?

HITTA EN STUDIEKLINIK