Svenska

Integritetspolicy

Webbplatsens integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller SPI2-studiens webbplats som utvecklas och underhålls av PAREXEL International. Du ansvarar för att noggrant läsa igenom denna integritetspolicy i sin helhet. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar in om dig och hur vi håller dina personuppgifter skyddade och konfidentiella.

PAREXEL förstår hur viktig din integritet är för dig. Den information vi samlar in om dig från SPI2-studiens webbplats bibehålls och används i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagar, regler och bestämmelser.

Genom att tillhandahålla oss din personligt identifierbara information (såsom definieras nedan), inklusive personlig hälsoinformation (såsom definieras nedan) samtycker du till insamling och användning av all information som du lämnat i enlighet med ovanstående ändamål och denna integritetspolicy.

Med ”PAREXEL” avses PAREXEL International Corporation, inklusive alla företag som kontrolleras av PAREXEL International Corporation (t.ex. dotterbolag till PAREXEL International Corporation). PAREXEL kan dela med sig av information till sina dotterbolag och sådan information ska skyddas i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.

INFORMATION VI SAMLAR IN
Om du använder vår webbplats utan att slutföra en undersökning, samlar vi endast in information med hjälp av ”kakor” (såsom definieras nedan) eller webbloggar (såsom definieras nedan) eller IP-adresser (såsom definieras nedan).

PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION
Personligt identifierbar information som samlas in via en undersökning är information som kan spåras tillbaka till en individ. Personlig hälsoinformation är en kombination av din personligt identifierbara information och kända hälsomässiga kännetecken. Om du t.ex. har angett att du har en viss sjukdom eller åkomma kombineras detta med ditt namn och blir personlig hälsoinformation. Personligt identifierbar information är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och annan information som är kopplad till denna identifierbara information.

Vi samlar enbart in personligt identifierbar information för SPI2-studiens webbplats efter att du har gett ditt medgivande.

Den personligt identifierbara informationen och hälsoinformationen som du tillhandahåller använder vi för att se om du är lämplig att delta i studien. Du ansvarar för att garantera riktigheten i den personligt identifierbara information och hälsoinformation du lämnar till PAREXEL. Felaktig information påverkar vår förmåga att korrekt avgöra om du kvalificerar dig att delta i SPI2-studien.

Även om du kan se delar av SPI2-studiens webbplats utan att lämna din personligt identifierbara information, krävs denna information om du ska komma ifråga för deltagande i den kliniska forskningsstudien.

KAKOR
Vi samlar in grundläggande data om din användning av vår webbplats med hjälp av kakor. En kaka är en liten bit data som vår server skickar till din webbläsare när du besöker SPI2-studiens webbplats. Varje dator som besöker SPI2-studiens webbplats tilldelas en unik kaka från PAREXEL. Kakor har förmåga att lagra många olika typer av data. Kakor kan användas för att hjälpa oss att analysera användningen av SPI2-studiens webbplats eller begränsa minderårigas användning av webbplatsen. Vi länkar inte grundläggande data från kakor till personligt identifierbar information utan ditt tillstånd och vi använder inte kakor för att samla in eller lagra personlig hälsoinformation om dig.

De flesta webbläsare kan ställas in för att avvisa kakor. Observera dock att vissa delar av SPI2-studiens webbplats kanske inte fungerar korrekt om du avvisar kakor.

IP-ADRESSER
Vi kan dessutom samla in IP-adresser under den normala driften av vår webbplats. En IP-adress är ett nummer som du tilldelas av din internetleverantör så att du kan ansluta till internet. Även om vi ser IP-adresser använder vi dem inte för att identifiera dig personligen eller lämna ut dem till andra.

WEBBLOGGAR
PAREXEL använder standardwebbloggar som registrerar grundläggande data om ditt besök på SPI2-studiens webbplats, såsom datum och tid för besöket, vilka sidor av SPI2-studiens webbplats du tittat på under besöket och din internetleverantörs domännamn.

I normala fall använder vi inte webbloggar för att identifiera individer. Däremot kan vi använda webbloggar för att identifiera individer som vi misstänker kan ha försökt skada SPI2-studiens webbplats eller använda den på ett otillåtet sätt. Vi kan dela med oss av våra webbloggar med brottsbekämpande myndigheter om vi anser att det har skett en kränkning av datasäkerheten eller relaterade lagar. Därutöver kan vi dela våra webbloggar (som inte innehåller någon identifierbar information) med våra partner för att de lättare ska kunna utforma sina webbplatser för kliniska forskningsstudier.

GOOGLE ANALYTICS
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder kakor för att hjälpa webbteamet att analysera hur användaren använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådana kakor genom din användning av webbplatsen (inklusive IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google enligt deras integritetspolicy:

Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Du kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

AGGREGERADE DATA
Aggregerade data innebär att vi kombinerar den information du tillhandahåller med information från andra besökare på SPI2-studiens webbplats. Aggregerade data innehåller ingen information som kan identifiera någon personligen. Vi kommer att dela dessa aggregerade data med sponsorn av SPI2-studien och/eller dess konsulter. Vi kommer regelbundet att analysera dessa aggregerade data och använda det vi lärt oss för att göra förbättringar av SPI2-studiens webbplats. Vi kan också dela dessa aggregerade data med våra partner för att hjälpa dem att förbättra utformningen av sina webbplatser för kliniska studier.

BARN
Vi strävar efter att skydda barns integritet. Varken PAREXEL eller någon av dess tjänster är utformade eller avsedda att dra till sig barn under 13 år. Vi samlar inte in personligt identifierbar information från någon person som vi vet är under 13 år.

DATASÄKERHET
Vi har tekniska, fysiska och organisatoriska rutiner för att skydda personligt identifierbar information och personlig hälsoinformation mot otillåten eller olaglig hantering och/eller mot oavsiktlig förlust, ändring, utlämning eller åtkomst.

ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE
Vi kommer varken att använda eller lämna ut personligt identifierbar information eller personlig hälsoinformation om användare av SPI2-studiens webbplats för några andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy. Om dessa användningsområden vid något tillfälle skulle ändras kommer vi att uppdatera integritetspolicyn på SPI2-studiens webbplats. Vi använder och lämnar endast ut data från användarna av följande orsaker:

  • KOMMUNIKATION MED AVSEENDE PÅ REMISS TILL STUDIEN OCH/ELLER FÖRHANDSKVALIFICERING
    Personligt identifierbar information används av PAREXEL för uppföljning med den kliniska studieinrättningen om din förhandskvalificering för SPI2-studien.
  • DELA INFORMATION MED STUDIEINRÄTTNINGAR
    Vi kan vidarebefordra personligt identifierbar information och personlig hälsoinformation till den berörda inrättningen som genomför SPI2-studien.
  • OMBUD OCH SERVICELEVERANTÖRER
    Vi använder ibland andra företag och individer för att utföra uppgifter för vår räkning. De kan behöva få tillgång till din personliga information för att utföra sina uppgifter.

INFORMATIONSDELNING MED TREDJE PART
Vi kan vara skyldiga att lämna ut personligt identifierbar information och personlig hälsoinformation för att följa en lag eller bestämmelse, eller till följd av beslut om husrannsakan, stämning eller domstolsbeslut. I händelse av att vi av rättsliga skäl tvingas att lämna ut din personligt identifierbara information eller hälsoinformation till en tredje part, kommer vi att försöka meddela dig, såvida detta inte skulle bryta mot lagen eller domstolsbeslutet. Utlämnande kan också vara lämpligt för att skydda våra juridiska rättigheter, för att skydda säkerheten och integriteten hos SPI2-studiens webbplats, för att vidta försiktighetsåtgärder mot skadeståndsansvar eller vid nödsituationer om fysisk säkerhet anses vara i riskzonen. Även om utlämningssituationer av den här typen är osannolika vill vi att du ska vara medveten om att de kan uppstå.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
SPI2-studiens webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi informerar dig om detta via popup-fönster som innehåller den omdirigerade webbplatsens språk. Kom ihåg att vi inte har kontroll över vad som händer på en webbplats som drivs av utomstående oavsett om du besöker den via en länk på vår webbplats eller på annat sätt. Du ska alltid kontrollera integritetspolicyn för den webbplats du besöker för att säkerställa att du vet hur webbplatsens operatör samlar in information från dig och vad webbplatsens operatör gör med informationen.

RISKER AVSEENDE ÖVERFÖRING VIA INTERNET
Vi erkänner att ingen överföring via internet någonsin är 100 % säker. Det är ditt ansvar att se till att den dator du använder är tillräckligt säkrad och skyddad mot skadliga program, trojaner, virus och maskar. Om din dator saknar tillräckligt skydd finns det risk att den information du tillhandahåller kan lämnas ut till obehöriga tredje parter. Trots PAREXELs ansträngningar att skydda din personligt identifierbara information och personliga hälsoinformation finns det dessutom risk att en obehörig tredje part hittar en väg runt våra säkerhetssystem eller att överföringen av din information över internet kan snappas upp.

ÄNDRINGSMEDDELANDE
Allteftersom lagar och bestämmelser om integritetsskydd utvecklas kan det bli nödvändigt att utan förvarning ändra eller uppdatera vår integritetspolicy. För att se om denna integritetspolicy har ändrats sedan ditt senaste besök tittar du på datumet efter ”last updated” (senast uppdaterad) längst ner på denna sida. Genom att använda denna webbplats accepterar du villkoren i den ändrade integritetspolicyn och du bör därför läsa igenom integritetspolicyn regelbundet så att du känner till dess villkor. Skriv gärna ut, spara och behåll en kopia av denna integritetspolicy (inklusive eventuell ändrad version) för framtida behov.

ÅTKOMSTRÄTTIGHETER
PAREXEL ger dig rimlig tillgång till den personligt identifierbara information och hälsoinformation vi har om dig. Med förbehåll för eventuella rättsliga krav, får du en rimlig möjlighet att rätta, ändra eller ta bort information som är felaktig. För att göra detta kan du använda kontaktinformationen för integritetsfrågor nedan.

BEVARANDE AV PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION OCH PERSONLIG HÄLSOINFORMATION
Vi behåller endast personligt identifierbar information och personlig hälsoinformation så länge som vi är skyldiga att göra detta enligt gällande lag(ar), eller så länge det krävs för att uppfylla det/de ändamål som informationen samlades in för. Vi tar bort personligt identifierbar information och personlig hälsoinformation när den inte längre behövs och den tas hur som helst bort när maxtiden för hur länge informationen får sparas enligt gällande lag har gått ut.

KONTAKTINFORMATION FÖR INTEGRITETSFRÅGOR: För frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller våra rutiner, kontakta:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
USA
becca.king@parexel.com

FÖRBEHÅLL FÖR RÄTTIGHETER:
PAREXEL förbehåller sig rätten att lämna ut en individs information om det krävs enligt lag eller vid vederbörligen bemyndigad informationsbegäran från en statlig myndighet.

REDO ATT BÖRJA?

HITTA EN STUDIEKLINIK